βιογραφικὰ

Γεννήθηκα στὴν Ἀθήνα τὸ 1967. Σπούδασα φιλοσοφία, ἀγγλικὴ λογοτεχνία καὶ ἐφαρμοσμένη γλωσσολογία. Ζῶ στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας μὲ τὸν σύντροφό μου καὶ τοὺς γάτους μας. Ἐργάζομαι ἀπὸ τὸ 1986 σὲ τομέα ἐντελῶς ἄσχετο μὲ τὴ λογοτεχνία. Ὑπὸ τὴν ἐπαγγελματική μου ἰδιότητα ἔχω ἐκδώσει εἴκοσι βιβλία μὴ λογοτεχνικοῦ περιεχομένου στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα. 

Τὰ σχετικὰ μὲ τὴ λογοτεχνία ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἐξέθεσα λογοτεχνικά, ἢ ἔστω λογοτεχνίζοντα, γραπτά μου σὲ δημόσια θέα ἦταν τὸ 2004, σὲ ἕνα ἀνενεργὸ πιὰ προσωπικὸ ἱστολόγιο. Τὸ πρῶτο ἐκεῖνο ἱστολόγιο διαδέχθηκαν τὸ 2006 τὰ μοῦτρα τοῦ George Le Nonce, τὰ ὀποῖα στεγάζονται πλέον ἐδῶ. Στὰ μοῦτρα τοῦ George Le Nonce ἐμφανίζονται ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια διάφορες κειμενικὲς μορφές (π.χ. ποιήματα, πεζοποιήματα, θεατρικὰ κείμενα, ψευδοδοκιμιακὰ κείμενα, μικροδιηγήματα), πότε αὐτοτελῶς, πότε ἀνάμικτα, σὲ συνδυασμὸ μὲ μουσικὴ καὶ μὲ φωτογραφίες ἁλιευμένες συνήθως ἀπὸ τὸ διαδίκτυο.

Τὴν ἀπόφαση νὰ ἐπιχειρήσω νὰ ἐκτεθῶ καὶ στὸν mainstream λογοτεχνικὸ χῶρο τὴν πῆρα τὸ 2012, ὁπότε δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ Ποιητικὴ ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ ποιήματός μου “Στιγμιότυπα μὲ νεκρὲς ποιήτριες”.

Τὴν διετία 2012-2013 ἀνῆκα στὴ συντακτικὴ ὁμάδα τοῦ περιοδικοῦ Unfollow, στὸ ὁποῖο διατηροῦσα μηναία στήλη (κυρίως) πολιτικοῦ σχολιασμοῦ μὲ τίτλο Ἐρωτοπραξίες.

Τὸ 2013 συμμετεῖχα στὴν performance le je de l’énoncé ὡς μέλος τῆς ὁμάδας séance, μὲ κείμενα, ἀλλὰ καὶ ἐμφανιζόμενος ἐπὶ τῆς σκηνῆς τοῦ αὐτοδιαχειριζόμενου θεάτρου Ἐμπρός, ὅπου ἐπίσης ἀνέλαβα καθήκοντα μαστρωποῦ στὸ prostibulo poetico τῆς κολλεκτίβας Ὁμόνοια.

Ποιήματα, video καὶ φωτογραφίες παρουσίασα ἐπίσης στὸ ἐργαστήριο Ἀξία στὴν τέταρτη μπιενάλε τῆς Ἀθήνας, στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν.

Τὸ 2015 συμμετεῖχα στὸ ντοκυμανταὶρ τῆς Πάολας Ρεβενιώτη «Καλιαρντά».

Ἀπὸ τὸ 2015 ὣς τὸ 2016 διατηροῦσα ἑβδομαδιαία ἐκπομπὴ μὲ ποίηση καὶ μουσικὴ στὸ διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ clipart radio. Τὴν δεύτερη χρονιὰ τῆς ἐκπομπῆς τὴν ἀφιέρωσα σὲ συνεντεύξεις μὲ σύγχρονους ποιητὲς καὶ ποιήτριες.

Τὴ διετία 2016-2017 διατηροῦσα ἐπίσης ἑβδομαδιαία στήλη περὶ τῆς ποίησης στὴ διαδικτυακὴ bibliotheque.gr. 

Ποιήματά μου ἔχουν δημοσιευθεῖ στὰ περιοδικὰ Στάχτες, Ποιητική, Bibliothèque, Unfollow, Fagazine, Ποιητικά, Θράκα, Ποιεῖν, ΦρέαρAthens Review of Books, Ἀσσόδυο καὶ Χάρτης.

Μεταφράσεις ποιημάτων τοῦ Andrew Mcmillan καὶ τῆς Anne Carson ἔχω δημοσιεύσει στὴ διαδικτυακὴ bibliothèque, τῆς Louise  Glück στὸ frear.gr καὶ στὴν Ποιητική, ἐνῶ ἄλλες, λίγες, μεταφράσεις μου (Plath, Armantrout, Glück, Larkin, Ashbery, Celan, Κασσιανή, Σαπφὼ) ἔχουν δημοσιευθεῖ ἐδῶ, στὰ μοῦτρα τοῦ George Le Nonce.

Σύντομα ποιήματά μου στὰ ἀγγλικὰ δημοσιεύω ποῦ καὶ ποῦ στὸ instagram. Ἐπίσης, κάποια ποιήματα στὰ ἀγγλικὰ παρουσιάστηκαν στὴν ἔκθεση Intimacy: New Queer Art from Berlin and Beyond στὸ Schwulesmuseum τοῦ Βερολίνου, ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2020 ὣς τὸν Αὕγουστο τοῦ 2021.

Ἔχουν ἐκδοθεῖ τρία ποιητικὰ βιβλία μου:

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 2020 ὁλοκλήρωσα δύο ἀκόμη βιβλία. Τὸ πρῶτο, μὲ τίτλο Ἑρπετό, περιλαμβάνει ἀφηγήματα, ποιήματα καὶ ψευδοδοκίμια περὶ τοῦ ἔρωτος. Τὸ δεύτερο, μικτῆς καὶ αὐτὸ τεχνικῆς, ὀνομάζεται Μαντεῖο, καὶ εἶναι κάπως πιὸ σύνθετο. Τὰ δύο αὐτὰ βιβλία εἶναι ἄγνωστο ἀκόμη ἂν θὰ μπορέσουν νὰ ἐκδοθοῦν, τόσο λόγῳ περιεχομένου ὅσο καὶ λόγῳ ἀντικειμενικῶν ἐκδοτικῶν συνθηκῶν καὶ ἠθῶν.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἀσχολοῦμαι μὲ τὸ Ἄσυλο, ἕνα μικτὸ ἐπίσης ἔργο.