Σύλβια Πλάθ, Ἡ Λάζαρος


dust had not yet erupted on the surface of things


οὔτε ἄλλη ἀνθρωπεία τέχνη οὐδεμία